0 در حال بارگذاری ...

طراحی پوستر
POSTER DESIGN

دانشگاه فنی و حرفه ای استان مازندران (دانشکده فنی پسران شماره 2 ساری) از سال 1374 فعالیت خود را در حوزه آموزش گرافیک، معماری، حسابداری، صنایع چوب و ... آغاز نموده و در طی سال های اخیر با برگزاری نمایشگاه ها و همایش های

مرتبط با حوزه گرافیک از جمله هفته گرافیک دیزاین نقش پر رنگی را در رسالت آموزشی و فرهنگی خود مبنی بر آماده سازی تیم جوان دانشجویان برای ورود به بازار کار ایفا نموده و خرسنیدیم که طراحان ورگ در تمامی این رویدادها همراهشان بوده است.

  • سفارش دهنده
    دانشگاه فنی و حرفهای استان مازندران (ساری)
  • موضوع پروژه
    طراحی پوستر و اجرای سمینار
  • سال
    سال 1398 تا کنون
بکشید مشاهده بستن پخش