0 در حال بارگذاری ...

شرکت توزیع برق
ELECTRICITY DISTRIBUTION COMPANY

اوایل تیرماه سال 1401 بود که دغدغه کاهش مصرف از جانب شرکت توزیع برق استان مازندران سبب شد تا پروژهای با هدف کاهش مصرف برق در ساعتهای اوج مصرف دغدغه تیم طراحی شود. ...

برای این منظور بعد از بررسی های بسیار مخاطبین جامعه هدف، تیم ایده پردازی به این نتیجه رسید که این پروژه مخاطبین بسیاری از کودک تا بزرگسال و از مشاغل مختلف تا محیط خانه، مرد و زن را در بر می گیرد به همین منظور توجه به تصاویر کلیدی قابل درک برای همه نقطه شروع شد. انتخاب شعار «همیشه برق هست» با توجه به بازی که بین تصاویر و کلمات ایجاد شده، در انتقال موثرتر پیام به مخاطب بسیار کمک کننده بود. توجه به ساعت اوج مصرف در منازل و تبدیل وسایل برقی پر مصرفی مانند چرخ گوشت و ماشین لباسشویی به ساعت زنگ دار و هشدار دهنده سبب یادآوری این موضوع به مخاطب میود که با عدم مصرف وسایل پر مصرف در ساعات اوج مصر برق همیش هست. استفاده از المان قلک به جای حباب لامپ با هدف «مصرف کم = پس انداز» در کنار این شعار سبب یادآوری درست و کم مصرف کردن برق به مخاطب شده است. در ادامه لبخندی که با استفاده از چشمان کلید و پریزی خلق شده که در حالت عدم استفاده قرار دارند، سبب انتقال درست و موثر پیام به مخاطب شدهاند. در قسمت آموزش مصرف درست برق به کودکان نیز از آموزش الفبای حرف ق به کودکان بهره بردیم و دو کلمه برق - قطع را برای القای آموزش درست به کودکان برای مخاطبین هدف قرار دادیم که با آموزش درست و اصولی مصرف برق، همیشه برق هست.

  • سفارش دهنده
    شرکت توزیع برق استان مازندران (ساری)
  • موضوع پروژه
    تبلیغات محیطی و شهری
  • سال
    تابستان 1401
بکشید مشاهده بستن پخش