0 در حال بارگذاری ...

تبلیغات فرهنگی
Cultural advertising

در طی سالهای گذشته تاکنون سازمان زیباسازی شهرداری تهران با همکاری دیگر سازمانها و با هدف فرهنگ سازی و افزایش سطح آگاهی مخاطبین در خصوص موضوعات و دغدغههای مختلف زندگی شهری و انسانها و با استفاده از هنر، خلاقیت و دانش طراحان گرافیک سراسر ایران، تلاش دارد تا به این هدف زیبا و ارزشمند دست یابد و از این طریق هم بخشی از مسئولیت خود را محقق نماید و هم به شهر تهران زیباییهای بصری ارزشمندی را اضافه نماید. خوشحالیم که تیم ورگ نیز در تحقق این هدف ارزشمند نقش هرچند کوچکی را در حوزه گرافیک شهری و تبلیغات فرهنگی بر عهده داشته است. ...

  • سفارش دهنده
    سازمان زیباسازی شهرداری تهران و سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران (تهران)
  • موضوع پروژه
    تبلیغات محیطی و شهری
  • سال
    زمستان 1400
پروژه بعدی
بکشید مشاهده بستن پخش